Organizátoři

Prázdninová škola Lipnice

Kontakt: Ing. Helena Macků mackuhelena@centrum.cz
tel: 777 132 666

Helena Macků – manažerka konference
Karel Štefl – metodik a garant aktivity TED
Dobrovolníci, pomahači a posunovači

Projekt Školky přes hranice zajišťuje po metodické, organizační i produkční stránce Prázdninová Škola Lipnice o.s., která se již více jak 37 let zabývá praktickými kurzy a rozvojem metody zážitkové pedagogiky.

Kontaktujte nás

Dotazy týkající se tohoto projektu vám ochotně zodpoví.
Anežka Dvořáková
email: dvorakova@psl.cz