O projektu

Prázdninová škola Lipnice se svou primární činností dlouhodobě věnuje rozvoji zážitkového učení pro různé cílové skupiny a jejich potřeby. Reaguje na aktuální trendy ve vzdělávání, věnuje se aktivně tématům občanské společnosti, vede systém interního vzdělávání a sdružuje tým aktivních odborníků. Naplňuje tak své vize v oblasti neformálního vzdělávání.

Po úspěšné tvorbě a praktické realizaci metodiky pro učitele a studenty středních a základních škol se zaměřila na vytvoření uceleného konceptu vzdělávacího programu pro předškolní pedagogy.

Učitelé předškolních zařízení projevili intenzivní zájem o vzdělávání již v přípravách projektu. Oslovily je cíle, které jsou zaměřeny na jejich individuální osobnost, potřeby a především mají konkrétní přesah do jejich pedagogické praxe. Potvrdili jsme si průzkumem potřebu podpořit mentorské kapacity v jednotlivých školkách a nutnou podporu osobnosti pedagoga.

Cílem projektu je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků, doplnit a rozšířit jejich kvalifikaci, motivovat je a inspirovat k další činnosti a práci. Seznámit je s principem konstruktivisticky orientovaného vzdělávání prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Jsme přesvědčeni, že intenzivní návazný program účastníky motivuje a naplní je nejen po stránce profesionálního přístupu, ale také jim dodá další energii, nápady a potenciál v osobním rozvoji. Očekáváme rozšíření odbornosti a kompetencí pedagogů, což způsobí i úspěch v dalším profesním životě a výrazně se odrazí v přístupu k dětem. Proto je i našim dalším cílem zvýšení kvality pedagogů ve školkách tak, aby mohli dětem přinášet kvalitní kreativní a rozvíjející programy. Věříme, že jen spokojený a motivovaný učitel může skrz pedagogické cíle zásadně ovlivnit emoční, sociální a dovednostní rozvoj dítěte jakéhokoliv věku.

Projekt Školky přes hranice, reg.č. CZ.1.07./1.3.00/48.0088, je hrazen z podpory ESF a MŠMT.

 

.

Projekt Školky přes hranice zajišťuje po metodické, organizační i produkční stránce Prázdninová Škola Lipnice o.s., která se již více jak 37 let zabývá praktickými kurzy a rozvojem metody zážitkové pedagogiky.

Kontaktujte nás

Dotazy týkající se tohoto projektu vám ochotně zodpoví.
Anežka Dvořáková
email: dvorakova@psl.cz