Učitelské metodické kurzy

By kamil, 19.9.2014

Učitelské Metodické Kurzy mají za cíl vzdělávat mentory předškolních zařízení. Připravit je individuálně pro pedagogickou činnost v oblasti konstruktivistického pojetí výuky a pomoci jim uplatnit vlastní vizi (program).

V pěti dvoudenních seminářích se účastníci zaměří na lektorské a mentorské kompetence v oblasti zážitkové pedagogiky, která je jednou z efektivních aktivizujících forem vzdělávání.

Metodické kurzy nabízejí pedagogickým pracovníkům kompelexní metodiku učení zážitkem na úrovni teorie, dovedností i praktické tvorby. Kurzy na sebe obsahově navazují a každý z nich zpracovává dílčí část metodiky konstruktivistického učení zážitkem.

1.kurz KONSTRUKTIVISTICKÉ UČENÍ ZÁŽITKEM

Kurz představí základní třístupňový koncept učení zážitkem – záměr / program / reflexe. Kurz nabídne

pedagogickým pracovníkům detailní pohled na jednotlivé principy této metody. Učitelé se seznámí s uvažováním o pedagogických cílech konstruktivistického modelu výuky. Teorie bude doplněna o konkrétní příklady z praxe předškolního prostředí.

2.kurz AKTIVIZUJÍCÍ PROŽITKOVÉ PROGRAMY

Kurz nabídne přehled o různých typech aktivizujících prožitkových programů. Učitelé budou chápat prožitkové programy jako prostředky dosahování pedagogických cílů. Učitelé se seznámí s jednotlivými herními složkami, jako jsou pravidla, forma, herní princip a cíl hry.

3.kurz REFLEXE A FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

Kurz ukáže reflexi a formativní hodnocení žáků jako podstatnou součást metody učení zážitkem. Učitelé si vyzkoušejí vedení reflexe, techniky formativního hodnocení.

4.kurz PEDAGOGICKÁ KONCEPCE KONSTRUKTIVISTICKÉHO UČENÍ

Kurz objasní vazby dramaturgických pojmů zkušenostního učení jako jsou vize, téma, cíl, námět, kontext atp. Učitelé vytvoří návrh pedagogické koncepce konstruktivistického modelu výuky.

5.kurz PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ

Učitelé si vyzkouší tvorbu a uvedení aktivizujícího prožitkového programu s pedagogickým cílem konstruktivistického modelu výuky.

Projekt Školky přes hranice, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/48.0088, je realizován za podpory ESF a MŠMT.

Data konání kurzů pro barevné skupiny.

26.9. – 28.9. 2014
17.10. – 19.10. 2014
31.10. – 2.11.2014
14.11. – 16.11.2014
5.12. – 7.12.2014

3.10. – 5.10. 2014
24.10. – 26.10. 2014
21.11. – 23.11.2014
23.1. – 25.1.2015
20.2. – 22.2.2015

30.1. – 1.2. 2015
13.2. – 15.2. 2015
6.3. – 8.3. 2015
27.3. – 29.3. 2015
17.4. – 19.4. 2015

30.1. – 1.2. 2015
13.2. – 15.2. 2015
6.3. – 8.3. 2015
27.3. – 29.3. 2015
17.4. – 19.4. 2015