Kurz podpora mentoringu

By kamil, 19.9.2014

Kurz Podpora mentoringu je vstupní bránou a prvním setkáním pro účastníky projektu do vzdělávání dle principů zážitkové pedagogiky. V rámci třídenního intenzivního kurzu čeká skupinu pedagogů v pohodlném komfortu chaty Doubravka u Chotěboře originální zážitkový program zaměřený především na rozvoj osobnosti pedagoga a jeho profesní vizi. Setká se s tématy z oblasti sociálních rolí, spolupráce ve skupině, zlepšení didaktických schopností, pozitiva zpětné vazby. Záměrem je, aby si každý účastník během tohoto kurzu stanovil osobní zakázku, resp. téma, které ho nejvíc zajímá v oblasti osobnostního rozvoje a pracoval s ní dále v návazném metodickém kurzu. Výstupem pak bude zakázka (cíl) – vlastní koncept programu pro kmenové předškolní zařízení, pro svou školku.

Program, který bude plný her, inspirace a výzev, povede ke konkrétnímu cíli – k rozvoji silných stránek účastníků, posílení kreativity a schopnosti vytvořit vlastní hru nebo program. Každý účastník si také pojmenuje vlastnosti mentora a jak je uplatnit v týmové spolupráci.

Projekt Školky přes hranice, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/48.0088, je realizován za podpory ESF a MŠMT.

Data konání kurzů dle barevných skupin
5.9.-7.9.2014
12.9.- 14.9.2014
9.1. – 11.1. 2015