Hlavní hosté


1MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

Český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Na konferenci otevře téma výpravou za vývojem dětského mozku od narození do šesti let s názvem “Před úsvitem, po ránu.” Přednáška Před úsvitem, po ránuvíce info


2Laura Shawn Rizzo

Spoluzakladatelka metody Virtues Project, ve kterém propaguje předškolní výchovu prostřednictvím ctností. Je zakladatelkou International Early Education Schools v Tampere a v Číně. V rámci konference představí svůj projekt ctností a jeho hlavních pět bodů rozvede v následujícím workshopu.
Přednáška Virtues Projectvíce info


3PhDr. Marek Herman

zkušený lektor, dlouhodobě se zaměřuje na sebepoznání, seberozvoj a na psychologii dětí do šesti let. Svoje dílny a semináře vede s velkým osobním zaujetím. Přednáší na Universitě Olomouc, VŠE Praha a JCU České Budějovice. Napsal knihu „Najděte si svého marťana“.
Přednáška Osobnost učitele: Most důvěry. Most odvahy. Vyvážený střed.více info


4Johana Passerin

V prostředí lesních školek se pohybuje téměř od jejich začátků v České republice a pět let působí jako průvodkyně. Vystudovala seminář waldorfské pedagogiky a navštívila lesní školky v Německu, Dánsku a Izraeli. Pracovala jako ředitelka jedné z prvních lesních školek v ČR a posléze spoluzaložila školku Hvězdy v lese. Přednáška Vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou – více info


5Juliana Gardošová

Ředitelka MŠ Beruška ve Frýdku Místku, která úspěšně vede program Začít spolu. Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku. Na konferenci představí koncept spolupráce s rodiči.
Přednáška Začít spoluvíce info

 

…a další

 

 

 

Projekt Školky přes hranice zajišťuje po metodické, organizační i produkční stránce Prázdninová Škola Lipnice o.s., která se již více jak 37 let zabývá praktickými kurzy a rozvojem metody zážitkové pedagogiky.

Kontaktujte nás

Dotazy týkající se tohoto projektu vám ochotně zodpoví.
Anežka Dvořáková
email: dvorakova@psl.cz